DOUBLEFACE ÖRME KUMAŞ

DOUBLEFACE ÖRME KUMAŞ

Double Face (Çift katlı) Örgülerin Tanımı

Double face; her iki yüzü de genellikle farklı renklerde ve dışa gelebilecek şekilde örülmüş (her iki tarafı da kullanılabilen), çift plaka interlok kumaştır. İki çözgü ve iki atkı sisteminden oluşan, birinci çözgü ve atkı sisteminin kumaşın üst dokusunu, ikinci çözgü ve atkı sisteminin ise kumaşın alt dokusunu meydana getirdiği örgülere çift katlı kumaş örgüleri denir.

Double face kumaş örneği

Çift katlı örgülerin özellikleri

  • Çift katlı örgülerde üst ve alt iplik hareketleri belirli oranlara göre çizilir. Çözgü ve atkı oranları aynı olabileceği gibi farklı da seçilebilir. Örneğin; çözgü oranı = 1/1( bir üst çözgü-bir alt çözgü), atkı oranı = 2/1 ( iki üst atkı- bir alt atkı) veya çözgü ve atkı oranı = 1/1 şeklinde verilebilir.
  • Çift katlı kumaşlarda genellikle üst ve alt örgü aynıdır. Ancak her iki kat ayrı ayrı oluşturulduğu için farklı örgüler de kullanılabilir.
  • Çift katlı kumaşlar için tahar işlemi yapılırken genellikle üst kumaş çözgüleri ön çerçevelere, alt kumaş çözgüleri arka çerçevelere gruplandırılır. Bu işleme uygun şekilde tahar ve armür planları çizilir.
  • Üst ve alt kumaş için farklı örgü raporları kullanılacaksa kullanılan örgülerin çözgü ve atkı sayıları verilen orana göre eşitlenmelidir.
  • Üst ve alt kumaş örgüleri olarak genellikle bezayağı, dimi, saten gibi basit ve küçük raporlu örgüler kullanılır.


Çift katlı örgülerin kullanım alanları

Çift katlı kumaş örgüleri üst giyim, perde ve döşemelik kumaş, battaniye, yatak örtüsü yapımında kullanılır.

Çift katlı kumaş oluşumu

  • Çift katlı kumaşların dokunmasında belirlenen atkı oranına göre sırasıyla üst ve alt ağızlık oluşturulur.

doubleface-ust-alt-kumas-cozgu

  • Üst ağızlık açılırken üst çözgülerin bir kısmı dokunacak örgüye göre yukarıda, bir kısmı aşağıda yer alır. Alt çözgülerin tamamı aşağıdadır. Ağızlıktan üst atkı ipliği atılır.

doubleface-ust-agizlik

  • Alt ağızlık açılırken alt çözgülerin bir kısmı dokunacak örgüye göre yukarıda, bir kısmı aşağıda yer alır. Üst çözgülerin tamamı yukarıdadır. Ağızlıktan alt atkı ipliği atılır.

alt-agizlik

  • Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir. Bu durumda dokuma sırasında bütün üst çözgüler alt atkıların üzerinde bulunmaktadır. Çift katlı örgülerin çiziminde üst ve alt örgüler yerleştirildikten sonra üst çözgüler ile alt atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir.
WhatsApp WhatsApp ile iletişime geç.