Ribana

Ribana Kumaş

Değişen teknoloji ve baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojik ürünler tüm üretim alanlarında olduğu gibi kumaş sektöründe de yeniliklere devam etmektedir.

Çift plakalı yuvarlak örme sistemlerinin en gelişmiş makinalarının marifeti ile yapılan ribana kumaşlar kısaca,  belirttiğimiz örme makinalarında silindir ve kapak iğnelerinin birbirlerine göre çapraz bir şekilde yerleştirilmeleri ile elde edilen kumaş cinsidir. Çift katlı olan bu örme kumaşların enine yönde esneklikleri son derece yüksektir.

Bu kumaş türü için ‘lastik örgü’ tabiri kullanılsa da bu ifade doğru değildir, zira bu örgü lastik iplikli örgü değildir.

Ribana Kumaş Üretimi

Ribana kumaşı anlatacak en büyük özellik kumaş eni yönünde açıldığında her iki tarafta örgü raporuna bağlı olarak düz ‘R’ ve ters ‘L’ ilmiklerin değişimli olarak görünmesidir.

Bu yapının en belirgin özelliği kumaşın oluşumu sıra ile birbiri peşi sıra gelen düz ve ters ilmiklerden oluşmasıdır. Ribana kumaşlar enine tarafta çok belirgin bir esnekliğe sahiptir. Bazı ilmeklerin kumaş yüzüne bazılarının tersine çekildiği kumaşlardır.

Bu kumaşlar iki iğne yatağında örüldükleri için ön ve arka yüzlerinde yukarıda belirttiğimiz ‘R ve L’ ilmekleri sıra ile görülürler. Bu işi gözlemlemenin en basit yolu iplik ucu sökülmüş kısma üstten bakarak anlamaktır.

Bu bakış sırasında ilmeklerin ön yüzden arka yüze arka yüzden ön yüze çapraz bir yol izlediği görülecektir. Bunun dışında kumaş eni yönünde zorlanarak gerildiğinde (R ve L) ilmeklerinin birbirlerinin ardı sıra değişimli olarak sıra ile ilerledikleri görülecektir.

Ribana Kumaşın Özellikleri

Ribana örgülü kumaşların sonuç olarak genel farklılıklarına bir göz atarsak şu özellikleri öne çıkarabiliriz:

  • Ribana örgülü kumaşların enine yüksek uzama,
  • Boyuna esneme özelliği vardır.
  • Kesilen kenarlardan asla kıvrılma yapmaz. Bazen son ilmekten kaçma görülebilir.
  • En önemli özelliklerinden biri ise iki örgü tabakası arasında hava tuttuğu için vücut ısısını dengede ve sıcak tutar.
  • Enine elastikiyeti oldukça fazladır. Ribana kumaş gerdirilmek sureti ile R ilmekten iğne batırıldığında iğne ucunun L ilmekten çıktığı gözlenecektir.
  • Bu diğer kumaşlarda görülemeyecek bir üstün özelliktir. Ribana örgülü kumaşın ters ve yüz ilmeklerin sayıları eşit ise kumaşın ön ve arka yüzlerinin aynı desen ve görüntüde olacağı, bu nedenle kumaşın her iki tarafının da aynı şekilde kullanılabileceği bilinmelidir.

Ribana Kumaş Nasıldır?

Tek kelime ile homojen bir kumaştır. R ilmek çubukları her iki yüzde de bulunmaktadır. En basit ribana örgü kumaş raporu;  çift plakada iki iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelir.

Ribana örme kumaşların kalitesi doğrudan bu örme işinde kullanılan ipliğin kalitesi ile doğru orantılıdır. İplik üretim yönteminin iplik kalite özelliklerini etkilediği bilindiğinden kullanılan ipliğin kalitesi kumaşın ömrünü ve kullanılma amacını etkileyecektir.

Yapılan araştırmalarda kompakt ipliklerden üretilen kumaşlar ring ipliklerden üretilenlere göre daha yüksek gramaj değerinde tespit edilmişlerdir. Bu durum ribana örgü kumaşının kalitesi ile doğrudan ilintilidir.

Numunelerde Nelere Dikkat Edilir?

Ribana kumaşların kontrolleri hassas teraziyle yapılır. 10×10 ölçülerle kesilen numune kumaş, büyük bir dikkatle incelenmelidir. 32 cm olan bir kumaşın 37 cm olarak örülmesi gibi durumlar ciddi hatalara neden olacağı için numunelerin seçimi konusunda dikkat şarttır.

Ribana Kumaş Modelleri :

Open-end Ribana

OE Likralı Ribana

Penye Ribana

Penye Likralı Ribana

Karde Ribana

Karde Likralı ribana

WhatsApp WhatsApp ile iletişime geç.